کتابهای ادبی

کشکول شیخ بهائی

مولانا

نامه هاي عاشقانه نيما

از این اوستا اخوان ثالث

ترانه ها و شعرهای رضا صادقی

خسرو شیرین نظامی گنجوی

عصيان فروغ فرخ زاد

دیوان - رودکی

زندگنامه - سهراب سپهری

سلام بر حیدر بابا - استاد شهریار

افسانه نیما یوشیج وهمخوانی های زنده یادهوشنگ گلشیری

ایمان بیاوریم-فروغ فرخزاد

بوستان - سعدی

این جهان فرسوده - خیام

دوبیتی های - بابا طاهر

دیوان - پروین اعتصامی

دیوان - حافظ

رباعیات - خیام نیشابوری با برگردان انگلیسی

رباعیات خیام

رباعیات - شیخ بهایی به همراه زندگینامه

رباعیات - وحشی بافقی به همراه زندگینامه

 صدای پای آب-سهراب