دانلود رایگان کتابچه نمونه سوالهای دروس عمومی دانشگاه پیام نور

 

 

لینک دانلود

نام درس

علوم پایه

کامل

آیین زندگی

علوم پایه

کامل

اخلاق اسلامی

علوم پایه

کامل

اندیشه اسلامی 1

علوم پایه

کامل

اندیشه اسلامی 2

علوم پایه

کامل

فلسفه اخلاق

علوم پایه

کامل

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علوم پایه

کامل

انقلاب اسلامی ایران

علوم پایه

کامل

اندیشه سیاسی امام خمینی

علوم پایه

کامل

فرهنگ تمدن اسلام وایران

علوم پایه

کامل

تفسیر موضوعی قران

علوم پایه

کامل

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

علوم پایه

کامل

زبان خارجی عمومی

علوم پایه

کامل

فارسی عمومی

علوم پایه

کامل

تربیت بدنی 1

علوم پایه

کامل

تربیت بدنی 2

علوم پایه

کامل

جمعیت وتنظیم خانواده