کتابچه نمونه سوالهای مهندسی آب و خاک کشاورزی


piam-moj در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان یه همراه پاسخ نامه  نموده است 
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت 
دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات


فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد

 

لینک دانلود

نام درس

 

دانلود

ریاضی 1

1

دانلود

شیمی عمومی

2

دانلود

گیاه شناسی عمومی

3

دانلود

فیزیک عمومی

4

دانلود

زراعت عمومی

5

دانلود

هوا و اقلیم شناسی

6

دانلود

خاک شناسی عمومی

7

دانلود

آمار و احتمالات کشاورزی

8

دانلود

دام پروری

9

دانلود

جنگلداری

10

دانلود

شناخت محیط زیست

11

دانلود

اصول اقتصاد کشاورزی

12

دانلود

باغبانی عمومی

13

دانلود

آفات وبیماری های گیاهی

14

دانلود

ماشین های کشاورزی

15

دانلود

آبیاری عممومی

16

دانلود

اصول آموزش و ترویج کشاورزی

17

دانلود

مرتعداری

18

دانلود

آبخیزداری وحفاظت آب وخاک

19

دانلود

مساحی ونقشه برداری

20

دانلود

ریاضی 2

21

دانلود

رسم فنی ونقشه کشی

22

دانلود

زبان تخصصی

23

دانلود

معادلات دیفرانسیل

24

دانلود

زمین شناسی

25

دانلود

فیزیک خاک

26

دانلود

مکانیک خاک

27

دانلود

شیمی وحاصلخیزی خاک

28

دانلود

پیدایش ورده بندی خاک

29

دانلود

هیدرولوژی

30

دانلود

مکانیکسیالات و هیدرولیک

31

دانلود

خاکهای شور و سدیمی

32

دانلود

هیدرولیک انهار

33

دانلود

اصول مهندسی زهکشی

34

دانلود

ارزیابی اراضی

35

دانلود

حفاظت آب و خاک تکمیلی

36

دانلود

طراحی سازه های آبی

37

دانلود

آبهای زیر زمینی

38

دانلود

بیولوژی خاک

39

دانلود

طراحی سیستم های آبیاری

40

دانلود

رابطه آب وخاک وگیاه

41