loading...
مهندسی آب و خاک
mojentezar بازدید : 1730 چهارشنبه 07 اسفند 1392 نظرات (0)

 

روش تک محوری

مقدمه

آزمایش فشار محدود نشده نوع ویژه ای از آزمایش تحکیم نیافته است که معمولا برای نمونه های رسی مورد استفاده قرار می گیرد.دراین آزمایش فشار محدود کننده صفر است بار محوری تا ایجاد گسیختگی  در نمو نه به سرعت اعمال می شود.

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 1452 چهارشنبه 07 اسفند 1392 نظرات (0)

 

آزمایش تراکم  سه محوری

آزمایش تراکم سه محوری به منظورتعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکهای چسبنده در حالت مختلف به کار برده می شود. دراین آزمایش نمونه خاک درمحفظه  سه محوری تحت فشارهمه جانبه قرار می گیرد وتحت اختلاف تنشهای اصلی به مرحله شکست می رسد.این آزمایش به روشهای با تحیم بازهکشی،باتحکیم بدون زهکشی و بدون تحکیم – بدون زهکشی قابل انجام است.

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 1740 چهارشنبه 07 اسفند 1392 نظرات (0)

آزمایش برش مستقیم

تعییین پارامترهای مقاومت برشی خاک یعنی چسبندگی وضریب اصطحکاک داخلی خاکها  در تمام مسائل مربوط به کارهای مهندسی عمران ظروری است از نظر مقاومت ،خاکها به دوگروه اصلی خاکها ی چسبنده وغیر چسبنده تقسیم می شوند درگروه خاکها ی غیر چسبنده یا دانه ای ، هیچ گونه چسبندگی بین ذرات تشکیل دهنده خاک وجود ندارد و مقاومت خاک بیشتر متاثر ااز اصطکاک بین ذرات می باشد ودر خاکهای چسبنده عامل اصلی در مقاومت خاک ،چسبندگی بین ذرات تشکیل دهنده خاک است.

 

 

mojentezar بازدید : 2001 سه شنبه 06 اسفند 1392 نظرات (0)

آزمایش تعیین تراکم

 

زمايش تراكم عبارتست از كاهش دادن حجم خاك در اثر خارج ساختن هوا با استفاده از اعمال نيرو. كه در اين حالت اصطكاك بين ذره ها بيشتر مي شود و وزن واحد آن زياد مي گردد.و اين وزن معيار تراكم خاك است.

 

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 3483 سه شنبه 06 اسفند 1392 نظرات (0)

حد انقباض

 

 درصد رطوبتی است که در آن تبديل حالتهای نيمه جامد به جامد يك سيلت يا رس صورت می­گیرد. حد انقباض را همچنين می­توان بعنوان درصد رطوبتی كه كاهش بيشتر از آن درصد رطوبت منجر به كاهش حجم توده خاك نشود تعريف نمود. حد انقباض به دليل مشكلات آزمايش و كاربرد محدود اطلاعات حاصله، عملاً‌ به ندرت انجام می‌شود.

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 333 سه شنبه 06 اسفند 1392 نظرات (1)

 

حد خميری

 

درصد رطوبت متناظر با تغيير رفتار بين حالتهای خميری و نيمه جامد سيلت يا رس می‌باشد. حد خميری به صورت قراردادی به عنوان درصد رطوبتی تعريف می­شود كه در آن يك نمونه سيلت يا رس به هنگام مالش دادن جهت ايجاد يك فتیله به قطر 2/3 ميليمتر شروع به تكه تكه شدن می‌كند.

 

روش آزمایش

 

برای تعیین درصد رطوبت خاک درحد خمیری ،حدود 15 گرم از خاک را با کمی آب مخلوط می کنیم تا به صورت خمیر درآید . خمیر حاصله را روی شیشه می گذاریم وبا کف دست مالش می دهیم تا به صورت فتیله ای با قطر 3 میلیمتر درآید.این عمل برای خمیر خاک با درصد های متفاوتی رطوبت تکرار می شود تا اینکه خمیر خاک هنگام رسیدن به قطر 3 میلیمتر شروع به خرد شدن نمایید یا به عبارتی ترکهای روی فیتیله ی گل بوجود آید.در این حالت مقدرای از خمیر خرد شده را برمیداریم و درصد رطوبت آن را تعیین میکنیم این عمل را برای 3 الی 4 نمونه تکرار میکنیم. و متوسط درصد رطوبت های بدست آمده به عنوان حد خمیری (PL)در نظر گرفته میشود.

77 44mojentezar بازدید : 998 سه شنبه 06 اسفند 1392 نظرات (0)

مقدمه:

اصطلاح پلاستيسیته در مورد سيلتها و رس‌ها بكار می‌رود و بيانگر قابليت لوله شدن و شكل پذيری بدون خرد شدن می‌باشد. حدود آتربرگ به عنوان درصد رطوبت متناظر با شرايط رفتاری متفاوت سيلتها و رس‌ها تعريف شده است. اگر چه در اصل، شش محدوده توسط آلبرت آتربرگ تعريف گرديده است، در مهندسی ژئوتكنيك اصطلاح حدود آتربرگ تنها به حد روانی (LL) ، حد خميری (PL) و حد انقباض (SL) كه به شرح ذيل تعريف گرديده‌اند اطلاق می­گردد.

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

mojentezar بازدید : 2958 سه شنبه 06 اسفند 1392 نظرات (0)

روش هیدرومتری

مقدمه

بندی خاکهای ریزدانه را می توان با استفاده از روش ته نشینی تعیین کرد.این روش مبتنی بر قانون استوکس است که مربوط سرعت سقوط ذرات کروی شگل معلق در مایعات می باشد. ذرات بزرگتر سرعت سقوط بیشتری دارند و ذرات کوچکتر با سرعت کمتری ته نشست می شوند.

درقسمت دانه های ریز خاک مثل رس لای و ماسه خیلی ریز(کمتر از 74میکرون (برای اندازه گیری قطر دانه ها روش هیدرومتری استفاده می کنیم.

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 1439 سه شنبه 06 اسفند 1392 نظرات (0)

دانه بندی خاک ها

مقدمه:

هدف از انجام این آزمایش تعیین حدودی از اندازه ذرات موجود در خاک که به صورت درصدی از وزن خشک خاک بیان می شود این آزمایش در طبقه بندی خاک نقش بشسیار مهمی  را ایفا می کند زیرا در طبقه بندی خاک باید از اندازه ذرات آن خاک تا حدودی آشنایی داشته باشیم موارد دیگراستفاده از دانه بندی درطرح بتن و آسفالت است. خاکی که خوب دانه بندی شده باشد

 

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 8584 جمعه 02 اسفند 1392 نظرات (0)

گزارشکارآزمایشگاه خاکشناسی

نمونه ساده:اگر هر یک از نمونه های برداشت شده جداگانه مورد تجزیه قرار دهیم به آن نمونه ساده گویند .

نمونه مرکب:اگر تعدادی نمونه ساده را مخلوط کرده ویک نمونه برداریم به آن نمونه مرکب گویند.

نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ کند.

نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ نکند.


 برای مشاهده سایراطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 523 جمعه 02 اسفند 1392 نظرات (0)

انواع دماسنج ها و طرز کار آنها

 

در سال ???? دوک فردينالند توسکاني، که به علوم علاقه‌مند بود دماسنجي ساخت که در آن از الکل (که در دمايي خيلي پايين‌تر از دماي آب يخ مي‌بندد.) استفاده کرد. و سر لوله را چنان محکم بست که الکل نتواند تبخير شود.سرانجام در سال ???? دانشمندان آکادمي لينچي در ايتاليا نمونه‌اي از دماسنج‌هاي جديدي را ساختند که در آن جيوه به کار برده و هوا را دست کم تا حدودي از قسمت بالاي لوله بسته خارج کرده بودند. توجه به اين نکته جالب است که در حدود نيم قرن طول کشيد تا دماسنج کاملاً تکامل يافت


 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید

mojentezar بازدید : 5053 چهارشنبه 30 بهمن 1392 نظرات (0)

 

بافت كلانشيم :                                                                        

يك نوع از بافت هاي پارانشيمي مي باشد.كه ازسلولهای پارانشيمي تشکیل شده که این سلولها ممکن است پارانشیم مانند باشند. ولی سلولهای کلانشیم تخصص یافته و طویل‌ترند. دارای دیواره اولیه هستند که ضخامت آن یکنواخت نبوده و در بعضی قسمتها خصوصا در گوشه‌ها ضخیم‌تر است. سلولها زنده‌اند و ممکن است دارای کلروپلاست باشند. بافت کلانشیم بافت مقاوم اندامهای در حال رشد است. اندامهایی که در حال طویل شدن هستند.کلانشیم بافت مقاوم گیاهان دو ‌لپه‌ای است و در تک‌ لپه‌ای‌ها دیده نمی‌شود. بافت مقاوم تک لپه‌ایها اسکلرانشیم است و در ریشه کلانشیم دیده نمی‌شود. بافت کلانشیم در ساقه‌ها و دمبرگها و در برگها در رگبرگهای درشت آن دیده می‌شود. انواع بافت کلانشیم با توجه به شکل سلول و ضخامت دیواره شامل کلانشیم زاویه‌ای ، کلانشیم مماسی و کلانشیم حفره‌ای است.

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 906 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

انگشت نگاری 

 

مقدمه :

الگوهای اثر انگشت از بروز 6 هفتگی است. در هفته 13 شروع به شکل گیری می کند و وقتی که نوزاد متولد شد 4 ماهه شد الگوی اثر انگشت شکل واقعی خود را گرفته اند و تا آخر عمر تغییری نمی کند.

 

- سه مدل اثر انگشت داریم که عبارتند از :

 

1) کمانی : 5 % افراد به طور متوسط کمانی هستند (عدم وجود مرکز و 3 خطی  تعداد خطوط 0 )

2) کیسه ای : یک مرکز و یک 3 خطی دارد که در این نوع 69 % افراد از نوع هستند. (تعداد خطوط 1 )

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

mojentezar بازدید : 582 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

 موتانهای مگس سرکه

 

مقدمه :

همانطور که می دانیم مگس سرکه حشره ی کوچکی از راسته ی Diptera  یا دو بالان خانواده ی Drosophilidae  می باشد که ما در آزمایشگاه ژنتیک 1 آن را استفاده می کنیم که معمولا در اطراف شیرینی جات , مرباها , میوه های له شده به مقدار زیاد دیده می شوند.

در این جلسه ما مگس سرکه های متعددی مشاهده کردیم که در هر یک جهش ژنتیکه رخ داده بود و در کل هدف از این آزمایش مطالعه و بررسی موتانهای متفاوت در مگس های سرکه بود که به شرح زیر است:

 

 

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 454 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

 تعیین جنسیت مگس سرکه

 

مقدمه :

در این آزمایش از مگس سرکه, Fruit Fly  و یا Drosphila Melangaster  استفاده نمودیم . علت استفاده نیز به دلیل مختلفی به شرح زیر می باشد :

1) نگهداری و پرورش مگس سرکه در شرایط آزمایشگاهی آسان بوده و هزینه ی زیادی ندارد.

2) دوره ی تکامل لاروی مگس سرکه کوتاه مدت است و در مدت 11 روز نسل جدیدی را بوجود می آورد

3) مگس های ماده در طی دوره ی زندگی خود به دفعات متعدد تخم ریزی می نماید و تعداد تخم ها در هر دوره تخم ریزی نسبتآ زیاد است.

4) با در نظر گرفتن تعداد کروموزوم ها مطالعات صفات نسبت به سایر موجودات آسان تر است.

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 436 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

 نمونه برداری از خاک

 

مهمترین بخش در خاکشناسی ، نمونه برداری است.

نمونه برداری ، آنالیز و تفسیر اقسام خاکشناسی است. تمام عولمل طبیعی از نظیر تپه ، رودخانه و ... از هر کدام جداگانه نمونه برداری می کنیم.

یکی از وسایل نمونه برداری اگر ( Auger ) ، دارای 3 گروه می باشد هر فاصله ی هر گره از یکدیگر 30 سانتی متر می باشد.

اگر آمانی ساده و اگر استوانه ای یا مخروطی است.

برای درختان از عمق 30 و 60 سانتی متری نمونه برداری می کنیم ولی برای گیاهان زراعی از عمق 20 تا 30 نمونه برداری بر میداریم.

 

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

mojentezar بازدید : 174 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

 آماده کردن نمونه خاک

 

مقدمه :

 انواع نمونه: ساده ,مرکب ,دست نخورده ,دست خورده.

نمونه ساده:اگر هر یک از نمونه های برداشت شده جداگانه مورد تجزیه قرار دهیم به آن نمونه ساده گویند .

نمونه مرکب:اگر تعدادی نمونه ساده را مخلوط کرده ویک نمونه برداریم به آن نمونه مرکب گویند.

نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ کند.

نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ نکند.

زمان نمونه برداری: موقعی که خاک ما رطوبت گاورو را داشته باشد یا رطوبت ظرفیت زراعی مزرعه باشد معمولاًنمونه ها را در پاییز بعد ازبرداشت محصول ودر بهار قبل از کاشت انجام می دهند.

 

وسایل مورد نیاز : خاک مرکب تهیه شده ، الک 10 مش ، هاون چینی یا چکش پلاستیکی ، سینی ( برای پهن کردن خاک ) ، قوطی پلاستیکی

 

روش کار:

ابتدا استوانه را بر روی خاک قرار می دهیم وبا پتک پلاستیکی به آن ضربه وارد می کنیم وبه درون زمین می رود سپس در پوش را قرار می دهیم وکناره های ظرف را خالی می کنیم بیلچه را در زیر استوانه قرار می دهیم ودست خود را روی در پوش قرار می دهیم وظرف را بر می گردانیم هر نمونه ای که از سر زمین بر می داریم داخل کیسه های پلاستیکی ریخته ومشخصات کامل محل، زمان جمع آوری،عمق نمونه برداری ونام شخص نمونه بردار را در یک کارت تشریح می نویسیم ودر داخل نایلون قرار می دهیم وسپس در آزمایشگاه در سینی های پلاستیکی ریخته ودر جای خشک بدور از نور خورشید خشک قرارمی دهیم (به دلیل اینکه نور میکرارگانیسم را از بین می برد وبعضی فعالیتهای فیزیکی وشیمیایی روی خاک انجام می گیرد) بعد از خشک شدن با خودکار پلاستیکی پودر کرده واز الک mm2 عبور می دهیم. در خاکشناسی ما به ذرات کوچکتر از mm 2، خاک می گوییم وآزمایشها را در ظرفهای mm 2 انجام می دهیم. بعد نمونه ها را درون ظروف چوبی یا پلاستیکی قرار می دهیم ودرش را می بندیم ودر جای خشک وتاریک وبدور از آفتاب نگهداری می کنیم.اگراین نمونه ها برای تجزیه های شیمیایی وفیزیکی باشد حداکثر برای یک تا دو سال می توانیم نگه داریم اما برای تجزیه های بیولوژیکی باشد ما بایستی داخل یخچال در دمای c4حداکثر به مدت 6 ماه نگه داری کنیم نتایج حاصل در مورد جمعیت درست نخواهد بود.

mojentezar بازدید : 451 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

 تهیه نمونه دست نخورده

 

مقدمه :

 انواع نمونه: ساده ,مرکب ,دست نخورده ,دست خورده.

نمونه ساده:اگر هر یک از نمونه های برداشت شده جداگانه مورد تجزیه قرار دهیم به آن نمونه ساده گویند .

نمونه مرکب:اگر تعدادی نمونه ساده را مخلوط کرده ویک نمونه برداریم به آن نمونه مرکب گویند.

نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ کند.

نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ نکند.

زمان نمونه برداری: موقعی که خاک ما رطوبت گاورو را داشته باشد یا رطوبت ظرفیت زراعی مزرعه باشد معمولاًنمونه ها را در پاییز بعد ازبرداشت محصول ودر بهار قبل از کاشت انجام می دهند.

 

 وسایل مورد نیاز : سیلندر استوانه ای ، بوش ، کاردک ، بیلچه ، نایلون

 

روش کار:

ابتدا سیلندر استوانه ای را بر روی سطح خاک که از خار و خاشاک پاک شده قرار می دهیم. سپس بوش مخصوص سیلندر را بر روی سیلندر قرار داده و با فشار یکنواخت پا به داخل خاک فرو می بریم. سپس با بیلچه خاک اطراف سیلندر را کنار زده و کاردک را به آرامی در زیر سیلندر قرار داده و آن را بیرون می آوریم.

سپس سیلندر را در داخل نایلون پلاستیکی قرار داده ( برای جهت حفظ رضوبت و جلوگیری از ریزش خاک داخل سیلندر ) و به آزمایشگاه منتقل می کنیم.

mojentezar بازدید : 312 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

موضوع آزمایش : تعییین pH خاک به روش پتانسیومتری

مقدمه :

اندازه گیری pH خاک: یکی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک است که اهمیت آن مربوط به اسیدی یا قلیایی بودن محیط است محدودهpH بین 14- 0 متغیر است .7 حالت خنثی است و بالاتر از 7 قلیایی و پایین تر از 7 اسیدی به حساب می آید pH بیانگر میزان یا شدت بازی یا اسیدی بودن محیط های آبی می باشد. pHخاک نشان دهنده نوع کاتیون های جذب شده در سطح کلوئید ها نیز می باشد.برای اندازه گیریpH دو روش موجود است یکی مقایسه رنگ توسط برخی از معرف ها یا کاغذ تورنسل و دومی دستگاه pH متر است.

pH متر : وسیله ای است که دارای یک الکترود شیشه ای است که این الکترود به غلظت حساس است اساس دستگاهpH متر الکتروشیمیایی است این دستگاه در نوک الکترود که جنس آن از سیلیکات سدیم می باشد اگر غلظت هیدروزن در داخل و خارج الکترود یکسان نباشد این اختلاف را به صورت اختلاف پتانسیل به دستگاه گزارش می دهد و همچنین بر حسب pH نشان می دهدکه قبل از کار با دستگاه باید کالیبره (تنظیم) شود، در خاکهای اسیدی با تامپون های شماره 7-4 کالیبره می کنیم در صورتی که در خاکهای قلیایی با تامپون های 9-7 کالیبره می کنیم.

 

وسایل مورد نیاز : گل اشباع ، آب مقطر ، پیست ، دستمال کاغذی ، pH متر

 

روش کار:

 

ابتدا حدود g100 خاک برداشته وگل اشباع تهیه می کنیم پس از تهیه گل اشباع آن را حدود 10-5 دقیقه به حال خود رها کرده ،پس از آن ابتدا به وسیله کاغذهای تورنسل یاpH متر،pHخاک را به صورت تقریبی بدست می آوریم سپس با قرار دادن الکترود pH متر ، در گل اشباع pHرا تعیین می کنیم.

 

محاسبات :

 

pH گل اشباع : 7.65

کلاس خاک : قلیایی ضعیف

mojentezar بازدید : 1008 پنجشنبه 24 بهمن 1392 نظرات (0)

مقدمه :

اندازه گیری هدایت الکتریکیEC خاک: Soil electrical conductivity

هدایت الکتریکی در محیط های آبی ،مثل آب آبیاری یا آب خاک بیانگر مقدار املاح معدنی محلول می باشدو معیار دقیقی از میزان املاح وشوری در خاک وآب است به طوری که کیفیت و طبقه بندی آب وخاک از نظر شوری از روی EC مشخص می شود ECبوسیله دستگاهی بنام EC سنج اندازه گیری می شود کار دستگاه بر مبنای قانون اهم است وشکل زیر اساس دستگاه ECسنج می باشد که حاوی یک مقاومت سنج ، یک منبع جریان یا نیروی محرکه،یک الکترود شیشه ای می باشد. الکترود شیشه ای ساحتمان ساده ای دارد که ته آن باز می باشد. در انتهای الکترود شیشه ای دو صفخه پلاتینی روبروی هم قرار گرفته اند به فاصله یک سانتیمتری که یکی به قطب مثبت ودیگری به قطب منفی متصل می باشد این الکترود را تا حدی داخل محلول قرار می دهیم که سطح پلاتین ها کاملاً پوشانده شود.همچنین سطح پلاتین یک سانتیمتر مربع می باشد. برای شروع کار با ECسنج ، آن را کالیبره کرده برای این کار از محلولهای استاندارد KCLبا غلظت های زیر دمای c25 استفاده کرد. بایستی توجه کرد که این دستگاه در دمای 25cکالیبره شده است واگر دما بیشتر یا کمتر از آن باشد تصحیح را باید انجام دهیم.

 

 وسایل موررد نیاز : عصاره گل اشباع ، پایه عصاره گیر ، کاردک ، EC  متر

 

روش کار :

 ابتدا مقداری خاک را داخل بوته چینی ( کاپ ) ریخته وسپس گل اشباع را تهیه می کنیم سپس بعد از 24 ساعت توسط دستگاه سانتریفوژ یا قیف بوخنر ( پمپ خلا )  عصاره خاک را جدا می کنیم سپس زیر الکترود دستگاه ECسنج که قبلاً کالیبره شده است قرار داده ومیزان ECرا می خوانیم. قبل از کار با EC متر لازم است دستگاه با محلول پلدرون پتاسیم 0.01 نرمال کالیبره شود دستگاه بایستی عدد ثابت 1413 را در دمای 25 درجه برای این محلول نشان دهد پس از شتستوشوی سل شوری محلول خاک را اندازه گیری می کنیم.

 

محاسبات :

 

باید به دسی تبدیل شود                               EC= 45/3

 

45.3 ÷ 100 = 0.453

 

کلاس شوری : غیر شور

mojentezar بازدید : 2100 چهارشنبه 16 بهمن 1392 نظرات (0)

مقدمه

نماتدها به گروهی از جانوران پرسلولی و کرمی یا نخی شکل گفته می‌شود که دارای ساختمان غیر بندبند هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریکتر شده باشند. نماتدها از بی‌مهرگان هستند و در یک انتهای بدن سر و در انتهای دیگر دُم قرار دارد. نماتدها رشته ای یا کرمی شکل بوده ولی ماده برخی از آنها ممکن است متورم و باد کرده باشد. مانند نماتد ماده Meloidogyne (گلابی شکل) و یا Heterodera (لیمویی شکل) می‌باشد. اندازه نماتدها متغیر می‌باشد و طول آنها در نماتدهای انگل گیاهی بین 10-1 میلی متر است ولی در آسکاریس به 30-20 سانتی متر و در کرم پیوک به 120 سانتی متر هم می‌رسد. بیشتر نماتدهای انگل گیاهی با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود و نازک و نیمه شفاف هستند. حدود 1500 گونه نماتد شناخته شده است که فقط 10% آنها انگل گیاهان می‌باشند. تقریباً در هر یک گرم خاک مرطوب100-5 نماتد وجود دارد که از نظر تنوع بسیار متغیر می‌باشد و بسیاری از آنها از باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و سایر نماتد ها تغذیه می‌کنند.

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید

mojentezar بازدید : 28121 شنبه 11 شهریور 1391 نظرات (3)

مشاهده انواع کرک ها

 

 

چکیده:

 با استفاده از میکروسکوپ نوری مشاهده شد که کرکهای گیاه شمعدانی بصورت یک ردیفی و دارای کرکهای ترشحی ، کرکهای گیاه زیتون وسنجد،سپر مانند، کرکهای گیاه شب بو منشعب یا درخت مانند و کرکهای گیاه برگ بیدی یک ردیفی می باشند.

 

 برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 16628 چهارشنبه 08 شهریور 1391 نظرات (11)

مشاهده روزنه های هوایی

چکیده:

منافذی که در سطح اپیدرم دیده می شود همان روزنه ها هستند که براساس اینکه چگونه بین سلولهای اپیدرم قرارگرفته اند ازهم متمایز می شوند.

برای مشاهده انواع روزنه ها،گیاهان تره،شمعدانی،میخک،برگ بیدی و سیب زمینی رادر زیرمیکروسکوپ موردمطالعه قرارمی دهیم.

درگیاه تره سلولهای اپيدرمی دراز و كشيده‌اند و فاقد سلولهای  همراه می باشند ، روزنه ها ازنوع زنبقی ها می باشند(تک لپه ای ).

 

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 57343 چهارشنبه 08 شهریور 1391 نظرات (38)

مشاهده اپیدرم فلس پیاز

 

چکیده موضوع:

     ساده ترین راه مشاهده سلول گیاهی مطالعه سلولهای اپیدرم فلس پیازاست که با بزرگنمایی ضعیف به صورت سلول چند وجهی کشیده ای دیده می شود که بطور منظم کنار هم قرارداشته وبهم چسبیده اند چنانچه این اپیدرم را با محلول لوگول مورد مطالعه قراردهیم هسته قابل روئیت است ودرهسته یک یا دو هستک وجود دارد وسیتو پلاسم به غشاء سلولزی چسبیده است قابل روئیت نیست و برای مشاهده آن می توان ازآب نمک 20% استفاده کرد تا غشاء سیتو پلاسمی را مشاهده کنیم .استفاده از آب لوله کشی برای مشاهده سلولهای بشره باعث می شود تصویر واضحی از سلول زیر میکروسکوپ نداشته باشیم.

 

برای مشاهده عکسها روی نوشته های زیر خط دار کلیک کنید.

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 153
 • کل نظرات : 68
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 40
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 76
 • بازدید امروز : 5
 • باردید دیروز : 140
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 51
 • بازدید هفته : 5
 • بازدید ماه : 1,346
 • بازدید سال : 19,807
 • بازدید کلی : 395,186
 • کدهای اختصاصی
  بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
  بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

  قیمت:70000ریال

  فصل اول :
  مقدمه 2
  بيان مسئله 4
  هدف از تحقيق و اهميت مساله 11
  فرضيه تحقيق 13
  متغيرهاي پژوهش 13

  فصل دوم : ادبيات پيشينه در تحقيق
  اضطراب و فشار رواني 17
  اجزاي اضطراب 18
  انواع اضطراب 21
  اندازه‌گيري اضطراب 24
  اضطراب امتحان 25
  رويكردهاي درماني اضطراب (رفتار درماني ، درمان شناختي - رفتاري) 29
  بحران اضطراب در نوجواني 31
  ديدگاههاي نظري دربارة روانشناختي اضطراب 32
  نظريه‌هاي اضطراب 45
  كنار آمدن با اضطراب 49
  مكانيسم‌هاي دفاعي 51
  اضطراب طبيعي و اضطراب بيمارگونه 53
  اضطراب و يادگيري 57
  علتهاي رايج اضطراب 59
  آشوب و اضطراب نوجواني (Adolescent Turmoil) 61
  نظريه‌هاي روانكاوي ، رفتار ، وجودي و زيست شناختي درباره اضطراب اجتماعي 62

  فصل سوم : طرح تحقيق
  جامعه مورد تحقيق 68
  روش نمونه‌گيري 68
  ابزار تحقيق 68
  روش نمره‌گذاري 69

  فصل چهارم :
  ارائه داده ها 71
  محاسبات آماري 73

  فصل پنجم :
  خلاصه ونتيجه‌گيري 77
  محدوديتها و پيشنهادات تحقيقي 77
  فهرست منابع 79
  پيوست 81
  پرسشنامه


  ">بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان