close
تبلیغات در اینترنت

آزمایشگاه



مهندسی آب و خاک

http://piam-moj.rozblog.com/
00000000000
آرشیو
تبلیغات
www.shereno.com
انواع گزارشکار

روش تک محوری

آزمایش تراکم سه محوری

 

آزمایش تراکم  سه محوری

آزمایش تراکم سه محوری به منظورتعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکهای چسبنده در حالت مختلف به کار برده می شود. دراین آزمایش نمونه خاک درمحفظه  سه محوری تحت فشارهمه جانبه قرار می گیرد وتحت اختلاف تنشهای اصلی به مرحله شکست می رسد.این آزمایش به روشهای با تحیم بازهکشی،باتحکیم بدون زهکشی و بدون تحکیم – بدون زهکشی قابل انجام است.

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
آزمایش برش مستقیم

آزمایش برش مستقیم

تعییین پارامترهای مقاومت برشی خاک یعنی چسبندگی وضریب اصطحکاک داخلی خاکها  در تمام مسائل مربوط به کارهای مهندسی عمران ظروری است از نظر مقاومت ،خاکها به دوگروه اصلی خاکها ی چسبنده وغیر چسبنده تقسیم می شوند درگروه خاکها ی غیر چسبنده یا دانه ای ، هیچ گونه چسبندگی بین ذرات تشکیل دهنده خاک وجود ندارد و مقاومت خاک بیشتر متاثر ااز اصطکاک بین ذرات می باشد ودر خاکهای چسبنده عامل اصلی در مقاومت خاک ،چسبندگی بین ذرات تشکیل دهنده خاک است.

 

 


دانلود / ادامه مطلب
آزمایش تعیین تراکم

حد انقباض

حد خمیری

 

حد خميری

 

درصد رطوبت متناظر با تغيير رفتار بين حالتهای خميری و نيمه جامد سيلت يا رس می‌باشد. حد خميری به صورت قراردادی به عنوان درصد رطوبتی تعريف می­شود كه در آن يك نمونه سيلت يا رس به هنگام مالش دادن جهت ايجاد يك فتیله به قطر 2/3 ميليمتر شروع به تكه تكه شدن می‌كند.

 

روش آزمایش

 

برای تعیین درصد رطوبت خاک درحد خمیری ،حدود 15 گرم از خاک را با کمی آب مخلوط می کنیم تا به صورت خمیر درآید . خمیر حاصله را روی شیشه می گذاریم وبا کف دست مالش می دهیم تا به صورت فتیله ای با قطر 3 میلیمتر درآید.این عمل برای خمیر خاک با درصد های متفاوتی رطوبت تکرار می شود تا اینکه خمیر خاک هنگام رسیدن به قطر 3 میلیمتر شروع به خرد شدن نمایید یا به عبارتی ترکهای روی فیتیله ی گل بوجود آید.در این حالت مقدرای از خمیر خرد شده را برمیداریم و درصد رطوبت آن را تعیین میکنیم این عمل را برای 3 الی 4 نمونه تکرار میکنیم. و متوسط درصد رطوبت های بدست آمده به عنوان حد خمیری (PL)در نظر گرفته میشود.

77 44




دانلود / ادامه مطلب
روش تعیین حدود آتربرگ

تعین بافت خاک به روش هیدرومتری

روش هیدرومتری

مقدمه

بندی خاکهای ریزدانه را می توان با استفاده از روش ته نشینی تعیین کرد.این روش مبتنی بر قانون استوکس است که مربوط سرعت سقوط ذرات کروی شگل معلق در مایعات می باشد. ذرات بزرگتر سرعت سقوط بیشتری دارند و ذرات کوچکتر با سرعت کمتری ته نشست می شوند.

درقسمت دانه های ریز خاک مثل رس لای و ماسه خیلی ریز(کمتر از 74میکرون (برای اندازه گیری قطر دانه ها روش هیدرومتری استفاده می کنیم.

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
روش الک

گزارش کار آزمایشگاه خاکشناسی

گزارشکارآزمایشگاه خاکشناسی

نمونه ساده:اگر هر یک از نمونه های برداشت شده جداگانه مورد تجزیه قرار دهیم به آن نمونه ساده گویند .

نمونه مرکب:اگر تعدادی نمونه ساده را مخلوط کرده ویک نمونه برداریم به آن نمونه مرکب گویند.

نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ کند.

نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ نکند.


 برای مشاهده سایراطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
انواع دماسنج ها و طرز کار آنها

گزارشکار بافت كلانشيم

انگشت نگاری

موتانهای مگس سرکه

تعیین جنسیت مگس سرکه

 تعیین جنسیت مگس سرکه

 

مقدمه :

در این آزمایش از مگس سرکه, Fruit Fly  و یا Drosphila Melangaster  استفاده نمودیم . علت استفاده نیز به دلیل مختلفی به شرح زیر می باشد :

1) نگهداری و پرورش مگس سرکه در شرایط آزمایشگاهی آسان بوده و هزینه ی زیادی ندارد.

2) دوره ی تکامل لاروی مگس سرکه کوتاه مدت است و در مدت 11 روز نسل جدیدی را بوجود می آورد

3) مگس های ماده در طی دوره ی زندگی خود به دفعات متعدد تخم ریزی می نماید و تعداد تخم ها در هر دوره تخم ریزی نسبتآ زیاد است.

4) با در نظر گرفتن تعداد کروموزوم ها مطالعات صفات نسبت به سایر موجودات آسان تر است.

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
نمونه برداری از خاک

آماده کردن نمونه خاک

تهیه نمونه دست نخورده

تعییین pH خاک به روش پتانسیومتری

گزارشکار اندازه گیری هدایت الکتریکیEC خاک

مقدمه :

اندازه گیری هدایت الکتریکیEC خاک: Soil electrical conductivity

هدایت الکتریکی در محیط های آبی ،مثل آب آبیاری یا آب خاک بیانگر مقدار املاح معدنی محلول می باشدو معیار دقیقی از میزان املاح وشوری در خاک وآب است به طوری که کیفیت و طبقه بندی آب وخاک از نظر شوری از روی EC مشخص می شود ECبوسیله دستگاهی بنام EC سنج اندازه گیری می شود کار دستگاه بر مبنای قانون اهم است وشکل زیر اساس دستگاه ECسنج می باشد که حاوی یک مقاومت سنج ، یک منبع جریان یا نیروی محرکه،یک الکترود شیشه ای می باشد. الکترود شیشه ای ساحتمان ساده ای دارد که ته آن باز می باشد. در انتهای الکترود شیشه ای دو صفخه پلاتینی روبروی هم قرار گرفته اند به فاصله یک سانتیمتری که یکی به قطب مثبت ودیگری به قطب منفی متصل می باشد این الکترود را تا حدی داخل محلول قرار می دهیم که سطح پلاتین ها کاملاً پوشانده شود.همچنین سطح پلاتین یک سانتیمتر مربع می باشد. برای شروع کار با ECسنج ، آن را کالیبره کرده برای این کار از محلولهای استاندارد KCLبا غلظت های زیر دمای c25 استفاده کرد. بایستی توجه کرد که این دستگاه در دمای 25cکالیبره شده است واگر دما بیشتر یا کمتر از آن باشد تصحیح را باید انجام دهیم.

 

 وسایل موررد نیاز : عصاره گل اشباع ، پایه عصاره گیر ، کاردک ، EC  متر

 

روش کار :

 ابتدا مقداری خاک را داخل بوته چینی ( کاپ ) ریخته وسپس گل اشباع را تهیه می کنیم سپس بعد از 24 ساعت توسط دستگاه سانتریفوژ یا قیف بوخنر ( پمپ خلا )  عصاره خاک را جدا می کنیم سپس زیر الکترود دستگاه ECسنج که قبلاً کالیبره شده است قرار داده ومیزان ECرا می خوانیم. قبل از کار با EC متر لازم است دستگاه با محلول پلدرون پتاسیم 0.01 نرمال کالیبره شود دستگاه بایستی عدد ثابت 1413 را در دمای 25 درجه برای این محلول نشان دهد پس از شتستوشوی سل شوری محلول خاک را اندازه گیری می کنیم.

 

محاسبات :

 

باید به دسی تبدیل شود                               EC= 45/3

 

45.3 ÷ 100 = 0.453

 

کلاس شوری : غیر شور


گزارشکار نماتد

مقدمه

نماتدها به گروهی از جانوران پرسلولی و کرمی یا نخی شکل گفته می‌شود که دارای ساختمان غیر بندبند هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریکتر شده باشند. نماتدها از بی‌مهرگان هستند و در یک انتهای بدن سر و در انتهای دیگر دُم قرار دارد. نماتدها رشته ای یا کرمی شکل بوده ولی ماده برخی از آنها ممکن است متورم و باد کرده باشد. مانند نماتد ماده Meloidogyne (گلابی شکل) و یا Heterodera (لیمویی شکل) می‌باشد. اندازه نماتدها متغیر می‌باشد و طول آنها در نماتدهای انگل گیاهی بین 10-1 میلی متر است ولی در آسکاریس به 30-20 سانتی متر و در کرم پیوک به 120 سانتی متر هم می‌رسد. بیشتر نماتدهای انگل گیاهی با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود و نازک و نیمه شفاف هستند. حدود 1500 گونه نماتد شناخته شده است که فقط 10% آنها انگل گیاهان می‌باشند. تقریباً در هر یک گرم خاک مرطوب100-5 نماتد وجود دارد که از نظر تنوع بسیار متغیر می‌باشد و بسیاری از آنها از باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و سایر نماتد ها تغذیه می‌کنند.

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید


دانلود / ادامه مطلب
گزارشکار انواع کرکهای گیاهان

مشاهده روزنه های هوایی

گزارشکار مشاهده اپیدرم فلس پیاز

مشاهده اپیدرم فلس پیاز

 

چکیده موضوع:

     ساده ترین راه مشاهده سلول گیاهی مطالعه سلولهای اپیدرم فلس پیازاست که با بزرگنمایی ضعیف به صورت سلول چند وجهی کشیده ای دیده می شود که بطور منظم کنار هم قرارداشته وبهم چسبیده اند چنانچه این اپیدرم را با محلول لوگول مورد مطالعه قراردهیم هسته قابل روئیت است ودرهسته یک یا دو هستک وجود دارد وسیتو پلاسم به غشاء سلولزی چسبیده است قابل روئیت نیست و برای مشاهده آن می توان ازآب نمک 20% استفاده کرد تا غشاء سیتو پلاسمی را مشاهده کنیم .استفاده از آب لوله کشی برای مشاهده سلولهای بشره باعث می شود تصویر واضحی از سلول زیر میکروسکوپ نداشته باشیم.

 

برای مشاهده عکسها روی نوشته های زیر خط دار کلیک کنید.


دانلود / ادامه مطلب