loading...
مهندسی آب و خاک
mojentezar بازدید : 294 جمعه 18 مهر 1393 نظرات (0)

 

دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور کلیک کنید

 دانلود نمونه سوالات دروس حقوق پیام نور کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس حسابداری پیام نور کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس مدیریت بازرگانی پیام نور کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس مدیریت دولتی پیام نور کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس مدیریت جهانگردی پیام نور کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس مدیریت صنعتی پیام نور کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس علوم کامیپوتر,کامپیوتر,آی تی, پیام نور کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس روانشناسی پیام نورکلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس تربیت بدنی پیام نورکلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس کشاورزی پیام نورکلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس الهیات پیام نورکلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس جغرافیا پیام نورکلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس علوم تربیتی پیام نورکلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس علوم اجتماعی پیام نورکلیک کنید

دانلود نمونه سوالات دروس زبان و ادبیات فارسی پیام نورکلیک کنید
دانلود نمونه سوالات دروس مترجمی و زبان انگلیسی پیام نورکلیک کنید
دانلود نمونه سوالات دروس صنایع و مدیریت پروژه پیام نورکلیک کنید
دانلود نمونه سوالات دروس علوم سیاسی پیام نورکلیک کنید
دانلود نمونه سوالات دروس علوم کتابداری پیام نورکلیک کنید
دانلود نمونه سوالات دروس تاریخ پیام نورکلیک کنید

 

mojentezar بازدید : 745 جمعه 09 اسفند 1392 نظرات (0)

مقدمه:

شکل کلی ساقه به صورت مخروط است که در ناحیهیقهقطر بیشتریداشته و در انتها باریک است. بعضی ازگیاهانمانندنخلهاساقه استوانه‌ای دارند. ساقه درنهاندانگانتنوع فراوان داشته و به صورتریزوم،پیاز، ایستاده ، خزنده، غده‌ای ، شناور ، گوشتی و حتی برگ مانند هستند. طول ارتفاع و عمر ساقه درنهاندانگان بسیار متفاوت است و از چند روز تا چندین سال و از قطر چند میلیمتر تاچندین متر فرق می‌کند. عمر ساقه تا شش هزار سال نیز دیده شده ، طول آن در عده‌ای ازدرختها تا 100 متر هم رسیده است. در عده‌ای ازگیاهان خزندهنواحی حاره طول ساقه از 300متر تجاوز می‌کند

mojentezar بازدید : 906 جمعه 09 اسفند 1392 نظرات (0)

مقدمه

گل اندام زایشی در گیاهان است. گل از نظر زیباسازی محیط و تولیدمیوهودانهکه از مواد غذاییمهم به شمار می‌آیند اهمیت زیادی دارد. مراحل اصلی تولید مثل جنسی یعنیمیوزو لقاح درون گل انجام می‌گیرد. پیدایش دانه فرایند تولید مثل جنسی را کامل می‌کند وپیدایش جنین درون دانه اولین مراحل دوران حیات گیاه جوان است

 

برای مشاهده سایر اطلاعات یه ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 708 جمعه 09 اسفند 1392 نظرات (0)

دید کلی

در جریان تبدیلتخمکبهدانه، جدار تخمدان نیزبر اثر رشد و تغییرات تبدیل به میوه شده، دانه را دربرمی‌گیرد. دانه‌های درون میوهبر اثر باز شدن یا شکستگی و یا تخریب جدار میوه از آن آزاد شده یا در آن باقیمی‌مانند مانند میوه‌های ناشکوفا . در برخی از گیاهان تخمدان بدون تلقیح تخمک بهمیوه تبدیل می‌شود. این قبیل میوه‌ها را میوه بکر (پارتنوکارپیک( می‌گویند

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 481 جمعه 09 اسفند 1392 نظرات (0)

هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی

واژه هورمون به موادمعینی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمتهای آن به جا می گذارد و در تراکم های بسیار کم فعالند.این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی بوجود آمده و این واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده است. در گیاهان ترکیبات مترادف ولی از نظر شیمیایی کاملاً متفاوت یافت می شود و واژه هورمون بطور صحیح آنها را در بر می گیرد هورمون های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می شود در بافتهای مریستمی و یا لااقل جوان از هر نوع ساخته می شوندو غالبا اثرخود را پس از انتقال می گذارندکه تا حدودی دورتر از بافتی که ساخته شده اند.

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 2134 جمعه 09 اسفند 1392 نظرات (0)

مقدمه:

 

 

بَرگها زواید جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند. برگها اندامهای پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش فتوسنتز و تعرق را بخوبی انجام می‌دهد. برگ هر گیاه معمولاً ویژگیهای ظاهری خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط یه عوامل محیطی مانند نور، رطوبت و دماست.


برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

mojentezar بازدید : 665 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته علوم اجتماعی پیام نور

 

 

کددرس - لینک دانلود

نام درس

اصول حسابداری

اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی

اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی

مبانی مردم شناسی

اصول علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد

اصول علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ - مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۲

مردم شناسی فرهنگی

نظریه های جامعه شناسی ۲

آمار در علوم اجتماعی

جامعه شناسی ارتباط جمعی

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی سازمانها

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

جمعیت شناسی ایران

جامعه شناسی انقلاب

جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی

آسیب شناسی اجتماعی - انحرافات و سیاست اجتماعی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

آمار در علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی - نظریه های جامعه شناسی ۱

نظریه های جامعه شناسی ۲

آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

تامین و رفاه اجتماعی

آمار در علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی - نظریه های جامعه شناسی ۱

روشهای و فنون توانمند سازی - کار آفرینی - مبانی کار آفرینی

مبانی مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی خانواده

نظریه های جامعه شناسی ۲

پویایی گروهی - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی

نظریه های برنامه ریزی

تغییرات اجتماعی

آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کارد کامپیوتر در علوم اجتماعی

کاربرد جمعیت شناسی

فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی

سیاستهای بهداشی و آموزشی

سیاست گذاری محیط زیست

روانشناسی اجتماعی - اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و اموزش کشاورزی

اصول علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد

نظریه های جامعه شناسی - نظریه های جامعه شناسی ۱

آمار در علوم اجتماعی

روش تحقیق در علوم اجتماعی

حقوق در مددکاری - حقوق کار

روشها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی

کار آفرینی

بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

آشنایی با کامپیوتر - کامپیوتر درد مددکاری اجتماعی

آمار مقدماتی

آمار در علوم اجتماعی

کلیافت فلسفه - مبانی فلسفه ۱

زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

زبان تخصصی ۲ - متون برنامه ریزی - زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی

اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی

روانشناسی اجتماعی

بررسی مسائل اجتماعی ایران

اصول علم اقتصاد

اقتصاد خرد و کلان

مبانی تعاون

جامعه شناسی جهان سوم

نظریه های جامعه شناسی ۱

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

جامعه شناسی اموزش و پرورش

مردم شناسی فرهنگی

جامعه شناسی خانواده

نظریه های جامعه شناسی ۲

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

تغییرات اجتماعی

جامعه شناسی ارتباط جمعی

روش تحقیق در علوم اجتماعی

جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی

جامعه شناسی توسعه

تکنیکهای خاص تحقیق

جغرافیای انسانی ایران

جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

جمعیت شناسی ایران

کاربرد جمعیت شناسی

اصول و اندیشه های تعاونی

سازماندهی و مدیریت در تعاونیها

امور مالی تعاونیها

پویایی گروهی - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی

فقر و نابرابری اجتماعی

کار آفرینی

سیاست اجتماعی

مبانی مطالعات فرهنگی

زنان و سیاست اجتماعی

فنون برنامه ریزی اجتماعی

بودجه ریزی

سیاست گذاری محیط زیست

توسعه پایدار

برنامه ریزی مشارکتی

اقتصاد توسعه

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

mojentezar بازدید : 437 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته جغرافیا کلیه گرایش ها

 

 

کددرس / لینک دانلود

نام درس

ریاضیات ۱ - ریاضیات مقدماتی

ریاضیات ۱ - ریاضیات مقدماتی

ریاضیات ۲ - ریاضیات پیشرفته

آمار و احتمالات ۱ - روشهای اماری در جغرافیا ۱

متون تخصصی ۲ - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲

جغرافیای طبیعی ایران

نقشه برداری

اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی

توسعه فیزیکی شهرها و شهرهای جدید - شهرها و شهرکهای جدید

اصول و تکنیکهای برنامه ریزی شهری - تکنیکهای برنامه ریزی شهریه

جامعه شناسی شهری

توسعه پایدار شهری - در آمدی بر توسعه پایدار

فلسفه جغرافیا - جغرافیا و جغرافیای کاربردی فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

جغرافیای آبها

نقشه برداری - نقشه برداری نظری و عملی - نقشه برداری ۱ مقدماتی

آب و هوای کره زمین

روش تحقیق - روش تحقیق نظری و عملی

اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای - تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای

تاریخ علم جغرافیا

مبانی سنجش از دور

ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته

جغرافیای اقتصادی ایران ۱ کشاورزی

اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی -

شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی - کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری

اقتصاد کوچ نشینان ایران

کارگاه برنامه ریزی روستایی

اقتصاد شهریه

اصول و روشهای برنامه ریزی شهریه - مبانی برنامه ریزی شهریه

شهرها و شهرکهای جدید

کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سیاست و فضا

جغرافیای ناحیه ای ایران ۲

مبانی آب و هواشناسی ۱

مبانی جغرافیای فرهنگی

مبانی جغرافیای اقتصادی

مبانی ژئومورفولوژی

مبانی آب و هواشناسی ۲

کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی

جغرافیای اقتصادی ایران

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

گردشگری روستایی

اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی

اقتصاد شهری

کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی - کاربرد کامپیوتر در جغرافیا

جغرافیای شهرهای کوچک و میانی

برنامه ریزی محیطی - مدیریت و برنامه ریزی محیطی

مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی

روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

زمین شناسی برای جغرافیا - مبانی زمین شناسی

آمار و احتمالات

مبانی محیط زیست - منابع طبیعی

متون تخصصی ۲ - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲

زبان تخصصی آب و هوا شناسی - متون تخصصی ۱ - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۱

نقشه خوانی - نقشه خوانی و آشنایی با نقشه - نقشه های توپوگرافی

نقشه برداری - نقشه برداری نظری و عملی - نقشه بردای ۱ مقدماتی

روش تحقیق

اقتصاد توسعه

تفسیر و کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای - کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی

جغرافیای شهری ایران - طرح های شهری در ایران

برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا - طرح های هادی روستایی

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

برنامه ریزی منطقه ای

نوسازی و بهسازی شهری

قوانین تطبیقی اداره شهرها

مدیریت شهری

ؤئومورفولوژی شعری - ژئومورفولوژی مناطق شهری

زمین در فضا

جغرافیای سیاسی

جغرافیای شهری - مبانی جغرافیای شهری

مبانی جغرافیای اقتصادی

اب و هوای ایران

مبانی ژئومورفولوژی ۲ دینامیک

مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ صنعت حمل و نقل وانر

جغرافیای قاره ها

مبانی جغرافیای روستایی

جغرافیای خاک ها

ژئومورفولوژی ایران

جغرافیای زیستی - مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی

ویژگیهای جغرافیای کشورهای اسلامی

منابع و ماخذ جغرافیای ایران

برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری - جغرافیای کوچ نشینی

جغرافیای روستایی ایران

اقتصاد روستایی ایران

اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی

روابط متقابل شهر و روستا - روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

اصول علم اقتصاد

کامپیوتر در جغرافیا - فناوری اطلاعات

نقشه برداری ۲ تکمیلی

جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران

حفاظت خاک فرسایش

جغرافیای ناحیه ای ایران ۱

مبانی هیدرولوژی - هیدرولوژی کاربردی

آب و هواشناسی دینامیکی - گرایش اقلیم شناسی

نقشه ها و نمودارهای اقلیمی - نقشه ها و نمودارهای اقلیمی - گرایش اقلیم

مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران

مبانی آب و هوا شناسی ۱

مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی

آمایش سرزمین - اصول و روشهای آمایش سرزمین

مبانی جغرافیای سیاسی

اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای

جغرافیای سیاسی ایران

روشهای تحلیل جمعیت ایران - روشهای تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

mojentezar بازدید : 270 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته مدیریت - کلیه گرایش ها

 

 

کددرس - لینک دانلود

نام درس

ریاضیات پایه - ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ - ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۱

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ - ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲

آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و کاربرد ان در مدیریت ۱

آمار و کاربرد ان در مدیریت ۲ - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کابرد آمار در مدیریت صنعتی

بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

اصول حسابداری - مدیریت و حسابداری

سیاست گذاری توریسم - مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

زبان تخصصی ۲

 

مبانی مدیریت دولتی ۱

کامپیوتر و کاربرد ان در مدیریت

اصول حسابداری ۲

 

مبانی مدیریت دولتی ۲

 

تحقیق در عملیات ۲

 

بازاریابی بین الملل - بازاریابی بین المللی

اصول حسابداری ۱- اصول حسابداری یا هزینه یابی

بهره وری و تجزیه تحلیل ان در سازمانها

پژوهش عملیاتی در جهانگردی - تحقیق در عملیات ۱

 

مدیریت منابع انسانی

حسابداری صنعتی - حسابداری صنعتی ۱

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی

کنترل کیفیت آماری

پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری

زبان دوم ۱

زبان دوم ۲

 

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

روانشناسی کار

شناخت صنعت جهانگردی

زبان انگلیسی تخصصی ۲

اصول علم اقتصاد ۱ - اقتصاد خرد

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها - مدیریت شهرداری های زمان های محلی

روابط کار در سازمان

رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت کارخانه

کار سنجی - کارسنجی و روش سنجی

روابط کار در سازمان

سیستم های اطلاعات مدیریت - مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدیریت

حقوق اساسی

بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم


زبان انگلیسی تخصصی
۱

زبان انگلیسی ۲

هنر و معماری ایران ۱

مدیریت استراتژیک

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن - مدیریت اسلامی ۱

اصول بازاریابی - بازاریابی و مدیریت بازار

زبان تخصصی ۱

اصول علم اقتصاد ۲ - اصول علم اقتصاد ۲کلان - اقتصاد کلان

اصول علم افتصاد ۱ - اقتصاد خرد

زبان تخصصی ۲ - زبان تخصصی ۳ - زبان تخصصی مدیریت صنعتی

زبان تخصصی ۳ - زبان تخصصی ۴

هنر و معماری ایران ۲

مالیه عمومی - مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولت

اصول سازمان و مدیریت

زبان تخصصی اقتصاد و  مدیریت

حقوق اداری

زبان تخصصی ۱


زبان تخصصی
۲

مدیریت تحول سازمانی

مدیریت استراتژیک

تحقیق در عملیات

بازاریابی بین الملل

مدیریت اسلامی ۲

خلاقیت - حل مسئله و تفکر راهبردی

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

باستان شناسی ایران

جامعه شناسی سازمانها

مدیریت تطبیقی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی

اصول بازاریابی - بازاریابی و مدیریت بازار

حسابداری صنعتی ۲

حسابداری صنعتی ۳

اصول حسابداری ۳

مدیریت مالی - مدیریت مالی ۱

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

مدیریت تولید

نقشه خوانی

جغرافیای جهانگردی ایران

مدیریت تعاونیها

روانشناسی عمومی

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی - بررسی اقتصادی طرحی صنعتی

مبانی مردم شناسی

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

جامعه شناسی اوقات فراغت - گذراندن اوقات فراغت

روش تحقیق - روش تحقیق در مدیریت

اصول سازمان و مدیریت - اصول مدیریت و سازماندهی - مبانی سازمان و مدیریت

زبان انگلیسی ۱

فرهنگ عامه

آداب سفر در اسلام

آشنایی با سازمانهای دولتی ایران

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

فن راهنمایی

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

امور مسافرت و صدور بلیت

برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

کنترل پروژه

مبانی مدیریت بازرگانی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

حقوق تجارت

تحقیق در عملیات

مدیریت بازاریابی

تجارت الکترونیک ۱

مدیریت اسلامی پیشرفته

بازاریابی بین الملل

تجارت الکترونیک ۲

بهره وروی و تجزیه حلیل ان در سازمان

مدیریت اسلامی ۲

روابط صنعتی

مبانی مدیریت صنعتی

تعداد صفحات : 16

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 153
 • کل نظرات : 68
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 40
 • آی پی امروز : 8
 • آی پی دیروز : 46
 • بازدید امروز : 176
 • باردید دیروز : 449
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 16
 • بازدید هفته : 1,808
 • بازدید ماه : 3,149
 • بازدید سال : 21,610
 • بازدید کلی : 396,989
 • کدهای اختصاصی
  بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
  بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

  قیمت:70000ریال

  فصل اول :
  مقدمه 2
  بيان مسئله 4
  هدف از تحقيق و اهميت مساله 11
  فرضيه تحقيق 13
  متغيرهاي پژوهش 13

  فصل دوم : ادبيات پيشينه در تحقيق
  اضطراب و فشار رواني 17
  اجزاي اضطراب 18
  انواع اضطراب 21
  اندازه‌گيري اضطراب 24
  اضطراب امتحان 25
  رويكردهاي درماني اضطراب (رفتار درماني ، درمان شناختي - رفتاري) 29
  بحران اضطراب در نوجواني 31
  ديدگاههاي نظري دربارة روانشناختي اضطراب 32
  نظريه‌هاي اضطراب 45
  كنار آمدن با اضطراب 49
  مكانيسم‌هاي دفاعي 51
  اضطراب طبيعي و اضطراب بيمارگونه 53
  اضطراب و يادگيري 57
  علتهاي رايج اضطراب 59
  آشوب و اضطراب نوجواني (Adolescent Turmoil) 61
  نظريه‌هاي روانكاوي ، رفتار ، وجودي و زيست شناختي درباره اضطراب اجتماعي 62

  فصل سوم : طرح تحقيق
  جامعه مورد تحقيق 68
  روش نمونه‌گيري 68
  ابزار تحقيق 68
  روش نمره‌گذاري 69

  فصل چهارم :
  ارائه داده ها 71
  محاسبات آماري 73

  فصل پنجم :
  خلاصه ونتيجه‌گيري 77
  محدوديتها و پيشنهادات تحقيقي 77
  فهرست منابع 79
  پيوست 81
  پرسشنامه


  ">بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان