دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

آموزش ریاضی ۲ - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

فیزیک عمومی

ریاضی عمومی ۱

ریاضی عمومی ۲

ریاضی عمومی ۲

معادلات دیفرانسیل

ریاضی ۲ - ریاضی عمومی ۲ - ریاضی کاربردی ۱

ریاضی ۱ - ریاضی عمومی ۱

مبانی ریاضیات

معادلات دیفرانسیل

جبر ۱ - مبانی جبر

آنالیز عددی - آنالیز عددی ۱ - مبانی آنالیز عددی

زبان تخصصی - زبان تخصصی ریاضی

تحقیق در عملیات ۲

سریهای زمانی ۱

ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی

ریاضی ۱

ذخیره و بازیابی اطلاعات

   

آشنایی با نظریه صف - آشنایی با نظریه صف بندی

مبانی احتمال