دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم سیاسی پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق بین الملل عمومی ۲

حقوق اداری کلیات و ایران

حقوق بین الملل خصوصی

تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

نظام سیاسی و دولت در اسلام

جنبش های اسلامی معاصر

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم

مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

سازمان های بین المللی

اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

تئوری های انقلاب

اصول روابط بین المللی ۱

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

نوسازی و دگرگونی سیاسی

سیاست خارجی قدرت های بزرگ

خلیج فارس و مسائل آن

متون سیاسی به زبان خارجی ۱

متون سیاسی به زبان خارجی ۲