دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

تاریخ روابط خارجی ایران از شهر ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷

تاریخ تمدنهای مشرق زمین

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی

تاریخ یونان و روم

تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی

گاهشماری و تقویم

تاریخ ایران در دوره ساسانیان

قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

تاریخ تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان

تحولات سیاسی ایران از دوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان

تاریخ اسلام از وفات پیام نور تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی - از سال چهلم

تاریخ بیزانس

تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان

تاریخ تشیع ۱ - از آغاز قرن تا پنجم هجری

کلیات و مبانی علم تاریخ

تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان

تاریخ اروپا در قرون جدید

تاریخ زندگانی ائمه معصومین ع

تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانان

تاریخ نگاری و تحولان ان در ایران و جهان

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۲

فلسفه تاریخ

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان

تاریخ هنرهای اسلامی ۱ - تاریخ هنر و معماری اسلامی

تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه

تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار

تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

جغرافیای تاریخی اسلامی ۱ - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر

روش تحقیق در تاریخ

تاریخ تفکر سیاسی در وره قاجاریه

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران

هنر و معماری ایران ۱

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱

کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن